††† Lespraktijk

NT2 gecertificeerd

VAR geregistreerd

NT2 lessen op maat.†††

 

Individueel of in kleine groepjes.

 

Voor alle niveauís: van A1 t/m B2 (volgens het Europees Raamwerk).

 

Nederlands voor hen die al werk hebben, maar graag hun taalniveau willen verhogen om zo bij voorbeeld in een functie door te kunnen groeien.

 

Nederlands voor hen die meer of minder ver van de arbeidsmarkt af staan en voor wie een laag NT2 niveau een belemmering vormt om tot die arbeidsmarkt toe te kunnen treden.

 

Taal op de werkvloer.

 

 

NT2 leren en trauma.†

 

Nogal wat tweede taal leerders hebben een traumatisch verleden. Dat belemmert hen in hun ontwikkeling. Ze hebben moeite met leven en leren.

Dat uit zich bij voorbeeld in het niet mee kunnen komen in een inburgerings- of re-integratietraject. Ze moeten afhaken vanwege de grote druk die ze voelen.

 

Voor die mensen verzorg ik een individueel voortraject.

Hierbij staat de persoon centraal, hij mag zijn wie hij is. Taal is belangrijk om te kunnen vertellen wie je bent, wat je leuk vindt, waar je bang voor bent of waarom je boos bent. De bijeenkomsten zijn een combinatie van counselen en Nederlands leren.

Zich begrepen voelen en samen de juiste woorden vinden, is zeer stimulerend voor de eigenwaarde van de cliŽnt. Het geeft zelfvertrouwen en openingen om gemakkelijker de nieuwe taal de leren en een weg te vinden in de samenleving.

 

De lessen worden gegeven vanuit een holistisch mensbeeld.

 Lessen Nederlands voor anderstaligen (NT2)

 Counseling en Coaching

 Inburgering